Grunnregler

 1. Hvert team skal stille med en kontaktperson som meldes til BadCom snarest.
 2. Farkosten skal bygges rundt et serieprodusert badekar.
 3. Farkosten skal være selvkonstruert. Det er ikke lov å motta hjelp fra SINTEF eller NTNU.
 4. På hvert kar er det padlerne og kontaktperson  som har ansvaret for å rydde marinen og kildesortere egen farkost i anviste containere etter arrangementet. Listen med navn og numre skal leveres på BadComs befaring.
 5. Linjenavn og navn på karet skal være godt synlig på begge sider av farkosten.
 6. BadCom har dømmende, utøvende og lovgivende makt. For mer info, se “Den gyldne smørekanne” i oversikten over priser.
 7. Juryens avgjørelser er endelige, eventuell anking må skje skriftlig i tre eksemplarer til H.M.K Harald V innen 6 måneder etter padlingen.

 

FartsKar

 1. Sabotasje av fartskar er ikke tillatt. Påse at badekaret er godt merket for å unngå misforståelser.
 2. Fartskar skal padles i 4 etapper hvor hver etappe er en krysning av elven.
  Ingen padlere kan padle flere ganger.
 3. Farkosten skal drives utelukkende av muskelkraft.
 4. Redningsvesten er stafettpinnen.
 5. Vekslingen foregår på land, det er ikke tillatt med noen form for brygge.
  Begge kjønn må være representert som padlere.

 

Showkar – konstruksjon og konkurranse 

I ShowKar skal hvert team bygge en flåte med et tema. Show og flåte skal ha samme tema, og gjennomføringen av temaet vil bli vurdert og premiert.

Flåten skal padles av maks fem personer, og ta seg over til Samfundetsiden av elven. Avhengig hvor mye poeng teamet har klart å sanke på forhånd vil man få en bedre plassering i elven.

 

Showkar: Regler

 1. Vinneren av ShowKar er den flåten som sanker mest poeng ut i fra gjennomførelse av flåtens tema og størrelse på heimertdunk.
 2. Alle ShowKar-flåter må være ferdigbygget innen 22. september kl 21:00.
 3. Alle flåter skal godkjennes av BadCom i form av befaring og testing av flåten på vann. Flåten skal oppfylle de byggtekniske kravene. Reglene er grunnet sikkerhetsmessige årsaker, og brudd fører til diskvalifikasjon.
 4. Farkosten skal drives av muskelkraft. Aggregat og lignende er ikke tillatt.
 5. Flåtene skal følge den løypen som er satt opp. Om flåtene havner utenfor de markeringer som er gitt, er de ute av konkurransen.
 6. Konkuransen er ferdig når alle flåtene har nådd land på Marinen.

 

Showkar: Sabotasje

 1. Det er forbudt å ødelegge eller stjele fra andre lags flåter.
 2. Alle linjer plikter å oppbevare badekaret sitt ulåst OG tilgjengelig. (ikke lov å ha det på balkong/altan eller lignende)
 3. Badekarene kan ikke oppbevares utenfor dette området:oppbevarignsområde
 4. Sabotasjen vil bli vurdert ut ifra følgende kriterier: Stil, kreativitet og relasjon til temaet.
 5. Det gis opp til 20 poeng for å ta et badekar, avhengig av måten dette utføres på.
 6. Bilde- og videobevis av sabotasjen leveres til BadCom, for så å legges ut på nettet.
 7. Koordinatene (lengde og breddegrader) til plasseringen av badekaret må sendes til BadCom-styret innen 2 døgn etter at karet er meldt stjålet til BadCom..
 8. 24 timer etter avlevering har karets rettmessige eier eneretten til å bringe karet tilbake. Deretter er det fritt frem for andre å sanke poeng.
 9. Det er ikke tillatt å sabotere etter 20. september kl 23:59. Alle badekar skal være levert tilbake innen denne fristen! 
 10. Norske lover gjelder for all sabotasje

 

Sikkerhetsregler for begge klasser

 1. Alle skal ha redningsvest som ytterste plagg.
 2. Det er ikke lov å være påvirket av alkohol og rusmidler under padlingen.
 3. Forsøk på å velte eller sabotere andres flåter på vannet er ikke tillat.
 4. Alle flåtedeltakere skal befinne seg på flåten til en hver tid mens flåten krysser elven.
 5. Alle ShowKar-farkoster skal oppfylle følgende krav:
  a) Flyteelementene skal maksimalt være 50 % under vann ved maksimal belastning, dvs. fem personer på flåten.
  b) Veggene skal være maksimalt 90 cm høye, og skal totalt ikke utgjøre mer enn halvparten av flåtens omkrets.
  c) Mest mulig av flyteelementene skal være langs flåtens ytterkant.
  d) Krengetest før start: All belastning på en side. Flyteelementene på siden hvor all belastning utføres skal maksimalt være 75 % under vann.
  e) Om ting på dekk stikker mer enn 90 cm opp fra flåtegulvet, kan ikke farkosten ha vegger.
 6. Alle FartsKar farkoster skal opfyllle følgende byggetekniske krav:
  a) Badkaret skal stå riktig vei i farkosten.
  b) Farkostens dekk kan ikke bygges høyere enn 30cm over badekaret.
 7. Det er ikke lov til å kaste terrormidler eller utføre annen form for krig på vannet.

3 thoughts on “Regler

 1. njh says:

  Hadde vært kjekt om dere oppdaterte datoene på reglene.

 2. hashlivekk says:

  Har det vært så strenge regler vært år?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>