Etter badekarpadlingen vil stillingene i BadCom bli lyst ut.

Alt du trenger å gjøre er å skrive kort om deg selv, hvilken stilling du søker, hvilken linje du kommer fra og hvorfor vi skal velge akkurat deg. I uke 39 kjører vi intervjurunder, og etter opptak drar det gamle BadCom-styret sammen med det nye på en hyttetur du aldri kommer til å glemme for å bli bedre kjent.

Søknadsfrist 25. september klokka 23:59. Søknaden sendes til badcom.mail@gmail.com.

Her er en liste over stillingsbeskrivelser:

 

Admiral

Som leder av badekarpadlingen har man et stort ansvar gjennom hele året for at høstens badekarpadling skal gå så bra som mulig. Man må sette seg inn i oppgavene til de andre i styret, og sørge for at de blir gjennomført. Som leder blir man kjent med mye spennende mennesker, og lærer mye om det å samarbeide med andre.

 

Teknisk Sjef

Som teknisk sjef er det du som skal skaffe og organisere alt utstyr som trengs for arrangere Badekarpadlingen. Alt fra kranbil til walkietalkie skal avtales og bestilles på forhånd. Det er et veldig gøy verv med mye ansvar. Krever ingen forkunnskaper.

 

Onshorekoordinator

Onshorekoordinator er stillingen for deg som liker å ha kontroll på dokumentasjon og søknader. Hovedoppgaven er å sende inn søknader til kommune slik at dette snart 40 år gamle arrangementet skal kunne arrangeres. En annen viktig oppgave er å jobbe opp mot nødetater slik at sikkerheten er i høysetet. Om du er organisert og pliktoppfyllende er dette stillingen for deg!

 

Offshorekoordinator

Som offshorekoordinator er du sikkerhetsansvarlig for Trondheims største årlige studentarrangement. Stillingen krever en pålitelig person som ikke er redd for mye ansvar i et arrangement med høy risiko. Når det er sagt gir stillingen deg verdifull erfaring med sammarbeid med sikkerhets- og redningsetater, og vervet vil skinne på en CV i etterkant.

 

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i Badcom har du det overordnede ansvaret for økonomien i Badcom, men som en komite under linjeforeningen Smørekoppen har du kun ansvaret for en underkonto. Din oppgave er å utarbeide et budsjett basert på fjorårets regnskap. Du skal også sørge for at regninger blir betalt i tide og fakturere eventuelle sponsorer. Hver måned gjennomføres det internrevisjon, da er det ditt ansvar å dokumentere alle pengene som har kommet inn eller gått ut av konto. Som økonomiansvarlig må du ha et overblikk over hvilke avgjørelser som blir tatt innad i teamet, og sette ned foten hvis det er behov for det. Vervet krever ingen forkunnskaper om økonomi, men garanterer derimot mye lærdom!

 

Promoteringssjef

Som promoteringssjef i BadCom er det du som står for all markedsføring! Du får oppgaver som å lage brosjyre og plakater, bestille gensere, lage blæsteplan og promotere festene og selve badekarpadlingen sammen med resten av gjengen. Dersom du har noe erfaring med inDesign eller lignende program, kan dette være en fordel, men det kreves ingen forkunnskaper – det er lett å lære seg.  Altså er konklusjonen – hvis du ønsker et verv som ikke går utover skolen, gir deg tonnevis med moro og gode erfaringer, er promoteringssjef i BadCom vervet for deg!

 

Festsjef

Som festsjef i BadCom har du ansvar for alle festene som arrangeres i regi av dere. Dette inkluderer 2 fadderfester, showfest, 2 eksamensfester og påskefest. Som festsjef har du tett kontakt med utelivsbransjen I Trondheim, og får et godt innblikk i hva som skal til for å planlegge en god fest. I arbeidet i forkant av Badekarpadlingen er det viktig å stille seg til disposisjon, da de fleste av dine arbeidsoppgaver er fullført mens det fortsatt er mange andre som har mye å gjøre.

 

Sponsorsjef

Badekarpadlingen er avhengig av sponsorer for å kunne dekke utgiftene sine. Den sponsoransvarliges oppgave er å komme i kontakt med bedrifter og organisasjoner som kan bidra med økonomisk støtte. Badekarpadlingen kan tilby promotering til alle førsteårsstudenter ved NTNU, gjennom for eksempel reklameplass i brosjyre og nettside. Som sponsoransvarlig må man ringe, skrive søknader og lage avtaler med bedrifter og organisasjoner.

 

IT-Sjef

Som IT-Sjef har du hovedansvar for alt nettbasert og datarelatert i Badekarpadlingen. Dette innebærer å opprettholde og oppdatere nettsiden, facebook, instagram og snapchat. Du har og ansvar for billettsalg på nettet og å opprette billettløsninger til de ulike arrangementene BadCom arrangerer. IT-Sjefen har også hovedansvar for å oppdatere poengene på nettsiden fortløpende. Det er viktig at de deltakende linjene får poeng så rask som mulig, så du bør pushe de andre i BadCom til å bli med å gi poeng etter sabotasje og smisk. Stillingen som IT-Sjef krever ikke forkunnskaper, men det er en fordel å være litt datakyndig. Opplæring vil bli gitt, så ikke nøl med å søke!

Leave a Reply