SØK BadCom! <3

Alt du trenger å gjøre er å skrive kort om deg selv, hvilken stilling du søker, hvilken linje du kommer fra og hvorfor vi skal velge akkurat deg. Søknadsfristen er 7. Oktober kl 23:59, og vi har intervjurunder fortløpende etter dette. Send søknaden til BADCOM.MAIL@GMAIL.COM

Generelt om alle stillingene:

Badekarpadlingens Arrangementcomité skal være en trivelig comité der man blir godt kjent. Derfor drar nye og gamle BadCom på hyttetur sammen på høsten og det er også vanlig at nye BadCom drar på en hyttetur etter jul. Mye av vervene ut på å sørge for sikkerheten under padlingen, skaffe midler til å gjennomføre arrangementet, engasjere de nye førsteklassingene og generelt gjøre Badekarpadlingen og alt annet BadCom arrangerer enda bedre. Til dette får dere god hjelp, med ordentlig erfaringsoverføring fra forrige BadCom. Et verv i BadCom er ekstremt lærerikt, du får en flott innføring i studentkulturen i Trondheim og god erfaring med å samarbeide om et felles prosjekt. Det ryktes at BadCom er en av de koseligste comitéene og det er utrolig kult å bli godt kjent med studenter fra andre linjer!

Admiral og Økonomiansvarlig må være fra Smørekoppen fordi Badcom er en comité under Smørekoppen. Resten av stillingene er åpne for alle linjer på NTNU.

Admiral

Som leder av badekarpadlingen har man et stort ansvar gjennom hele året for at høstens badekarpadling, som er et av de største, årlige studentarrangementene i Trondheim, skal gå så bra som mulig. Man må sette seg inn i oppgavene til de andre i styret og sørge for at de blir gjennomført. Som leder blir man kjent med mange spennende mennesker, og lærer mye om det å samarbeide med andre. Du kommer til å sitte i møter med mange spennende aktører og opprettholde det gode samarbeide BadCom har med andre studentorganisasjoner, private og statlige aktører.

Viseadmiral

Som viseadmiral er du nestleder og skal assistere Admiralen med sine oppgaver og være klar til å steppe opp hvis det er nødvendig. Du bør derfor være ansvarsfull og flink til å se selv hva som trengs å gjøres. Du har også ansvar for å skrive referater fra møter, både med BadCom og andre aktører. I tillegg har du hovedansvaret over installasjonene på Marinen under badekarpadlingen og at BadKart blir arrangert under fadderuka.

Teknisk Sjef

Som teknisk sjef er det du som skal skaffe og organisere alt utstyr som trengs for å arrangere Badekarpadlingen. Dette omhandler booking av alt utstyr som BadCom og Smørekoppen ikke har. Det er også viktig at du har kontroll på lagerrommet til BadCom, kottet, og at utstyret som man eier fungerer fint. Det er et veldig artig verv med mye ansvar. Et pluss er at du blir kjent med mange av de originalene som BadCom låner utstyr og tjenester av. Bør være teknisk anlagt.

Koordinator

Som koordintaor er du sikkerhetsansvarlig for et av Trondheims største, årlige studentarrangement. Hvis du i tillegg liker å ha kontroll på dokumentasjon og søknader er dette stillingen for deg! Stillingen krever en pålitelig person som ikke er redd for mye ansvar i et arrangement med høy risiko. Hovedoppgavene er å sende inn søknader til kommunen og politiet, samt jobbe opp mot nødetater slik at sikkerheten er i høysetet for å kunne arrangere dette 40 år gamle arrangementet. Er du en organisert og pliktoppfyllende person er dette en verdifull stilling som vil skinne på CV-en senere.

Økonomiansvarlig

Som økonomiansvarlig i BadCom har du det overordnede ansvaret for økonomien, men som en komite under linjeforeningen Smørekoppen har du kun ansvaret for en underkonto. Din oppgave er å utarbeide et budsjett basert på fjorårets regnskap. Du skal også sørge for at regninger blir betalt i tide og fakturere eventuelle sponsorer. Hver måned gjennomføres det internrevisjon, da er det ditt ansvar å dokumentere alle pengene som har kommet inn eller gått ut av konto. Som økonomiansvarlig må du ha et overblikk over hvilke avgjørelser som blir tatt innad i teamet, og sette ned foten hvis det er behov for det. Når padlingen er over skal du også produsere et godt regnskap slik at neste økonomiansvarlig har noe å skrive budsjett av. Vervet krever ingen forkunnskaper om økonomi, men garanterer derimot mye lærdom!

Promoteringssjef

Som promoteringssjef i BadCom er det du som står for all markedsføringen! Du får sammen med IT-sjef oppgaver som å lage brosjyre og plakater. Din hovedoppgave er å lage blæsteplan for stands og forelesninger, og promotere festene og selve Badekarpadlingen. Du får selvsagt hjelp av resten til gjennomføringen av promoteringen, men er ansvarlig for å organisere hvem som gjør hva, finne forelesninger å blæste i, og andre morsomme PR-stunts. Du må være flink til å snakke foran folk, men det kreves ingen forkunnskaper. Dersom du ønsker et verv som gir deg tonnevis med moro, gode erfaringer, og mulighet til å gjøre crazy stunts i andedrakt, så er promoteringssjef i BadCom vervet for deg!

Informasjonssjef

Som informasjonssjef er du bindeleddet mellom komitéen og andre linjeforeninger, deltakere, presse, osv. Du har hovedansvar for alt nettbasert i Badekarpadlingen, det vil si å drifte eposten, nettsiden (her får du hjelp fra IT-sjef), og sosiale medier. Dette innebærer at du skal ha kontroll på all informasjonsflyt og hvilken info som blir gitt til eksterne. Du har og ansvar for billettsalg på nettet og å opprette billettløsninger til de ulike arrangementene BadCom arrangerer. Stillingen som Informasjonssjef krever ikke forkunnskaper, men du bør være strukturert og ha gode skrivekunnskaper. Det er også en fordel å være litt datakyndig.

IT-sjef (og Grafiker)

Som grafiker for Badcom skal du hjelpe og bistå Promosjef og Informasjonssjef i sine hovedoppgaver. Det blir din jobb å lage plakater, infobrosjyre og promofilm, samt å drifte nettsiden. Her er det mye hjelp og erfaring å finne hos Mediacom i Smørekoppen, som jobber med å lage plakater og linjebladet. Dersom du har noe erfaring med inDesign, photoshop eller lignende program, kan dette være en fordel, men det kreves ingen forkunnskaper – det er lett å lære seg. Så hvis du føler deg litt kunstnerisk og er glad i å pusle med design, søk IT-sjef!

Festsjef

Som festsjef i BadCom har du ansvar for alle festene som arrangeres i regi av dere. Dette inkluderer 2 fadderfester, showfest, 2 eksamensfester og påskefest. Disse er en viktig inntektskilde for BadCom. Som festsjef har du tett kontakt med utelivsbransjen i Trondheim, og får et godt innblikk i hva som skal til for å planlegge en god fest. Med tanke på arbeidet i forkant av Badekarpadlingen er det viktig å stille seg til disposisjon, da de fleste av dine arbeidsoppgaver er fullført mens det fortsatt er mange andre som har mye å gjøre.

Sponsorsjef

Badekarpadlingen er avhengig av sponsorer for å dekke utgiftene. Den sponsoransvarliges oppgave er å komme i kontakt med bedrifter og organisasjoner som kan bidra med økonomisk støtte. Badekarpadlingen kan tilby promotering til alle førsteårsstudenter ved NTNU, gjennom for eksempel reklameplass i brosjyre og nettside. Som sponsoransvarlig må man ringe, skrive søknader og lage avtaler med bedrifter og organisasjoner. Dette er en flott mulighet til å få kontakter i arbeidslivet, og et verv som til ta seg bra ut på CV’en.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>